Paid-media
BETALD MEDIA

Öka räckvidd och engagemang som driver trafik till dina kanaler genom betald media.

Teamen på Migaloo har lång erfarenhet av att arbeta med betald och organisk aktivitet i alla stora kanaler som exempelvis Facebook, Instagram och LinkedIn. Vi kan driva er kommunikation över olika plattformar och fungera som en extern redaktion eller vara ett stöd för ert interna marknadsteam. Oavsett om det är att styra betalda aktiviteter såsom annonskampanjer eller liknande till att skapa redaktionellt innehåll utgår alltid vårt arbete från ert övergripande mål och med våra återkommande rapporteringar ser vi alltid till att ni får bäst ROI.